Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

Porovnání verzí aplikací

V našich aplikacích používáme jádro pro společnou správu aplikací. Jádro pracuje v databázi Oracle, používá triggery a uložené procedury v jazyce PL/SQL. Součástí jádra je uživatelské rozhraní, napsané v prostředí Oracle Developer. Jádro používáme ve všech našich aplikacích na bázi technologie Oracle Developer. Čas od času se stane, že se nám jádro „rozjede“ v různých aplikacích a my musíme pracně dohledávat změny.

Cílem práce bude vytvořit sadu nástrojů, které budou schopné porovnat verze jádra v různých aplikacích, a to jak databázovou vrstvu, tak vrstvu uživatelského rozhraní. V databázi je jádro uloženo v samostatném schématu, pro každou aplikaci v jiné databázi. Nástroj bude porovnávat tato schémata. Lze přitom použít databázové linky. Uživatelské rozhraní tvoří sada souborů, nástroj pouze porovná tyto soubory.
Nástroje jako výsledek navrhnou kroky, které je nutno provést ke srovnání verze jádra.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Luděk Kratochvíl, CCA group a.s., ludek.kratochvil@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2011/2012 dne: 2009-05-06

Zadáno komu: Ondřej Šimice (Zadané)

Aktualizováno 0