Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Pokročilé metody plánování (APS) pro ERP systém

APS představuje proces řízení výroby, ve kterém dochází k optimalizované alokaci zdrojů a materiálu pro zajištění poptávky. Výsledkem tohoto procesu bývá plán, což u výrobních podniků znamená plán výroby. Nástroje a metodologie APS jsou použitelné obecně, nejen ve výrobních firmách, ale i v libovolné dodavatelské firmě či řetězci.

APS (advanced planning and scheduling) = pokročilé plánování, soubor nástrojů/metodologie plánování do omezených kapacit v rámci

Cílem práce je :
- Obecné seznámení se s APS, definovat metody, popsat principy
- Konkrétní rozbor alespoň jedné metody APS, její detailní popis
- Vytvoření prováděcího projektu pro implementaci vybrané metody APS. Prováděcí projekt bude obsahovat :
Requirement model (model požadavků)
Funkční model (Uses Case, popis algoritmů)
User Interface Model (Návrh vzhledu aplikace, popis ovládání)
Data model (datový model, může být implementačně nezávislý, v případě další realizace se využije databáze Oracle)
- Popis integrace do prostředí aplikace RAMSES ERP

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Robert Sedlák, Jan Jůza, CCA group a.s., ,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-06

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0