Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Bezpečnost Webservices

1. Seznamte se s technologií JAX-WS, vytvořte základní testovací webovou službu a jejího klienta, nasaďte tuto webovou službu v prostředí Oracle Weblogic a Glassfish.

2. Seznamte se se standardy a modely WS-Security a zdokumentujte jejich použití (k čemu které části standardů slouží).

3. Popište model zabezpečení uživatelským jménem a heslem a nasaďte jej na základní testovací službu.

4. Popište model zabezpečení prostřednictvím SSL a nasaďte jej na základní testovací službu.

5. Popište model zabezpečení autentizačním protokolem Kerberos a nasaďte jej na základní testovací službu (uvědomujeme si obtížnost splnění tohoto úkolu, proto jej považujeme za volitelný).

6. Stručně popište Security Assertion Markup Language (SAML) a jeho použití v prostředí webových služeb, nasaďte SAML na testovací službu.

7. Popište model zabezpečení volání SwA (SOAP with attachments).

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl, CCA group a.s., spi@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-05

Zadáno komu: Studená Marie (Zadané)

Aktualizováno 0