Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Automatické ukládání dokumentů do databáze

V našich aplikacích řešíme správu dokumentů - aplikace automaticky ukládá dokumenty do databáze. Tím se zjednodušuje jejich správa a zálohování, jsou jednotně uloženy, řešení je jednodušší. Problém nastává v okamžiku, kdy chce uživatel dokument ručně editovat. Přitom musí být dokument vytažen z databáze, uložen na disk, otevřen v přidruženém editoru, editován, uložen a následně zpětně načten do databáze. Řadu kroků může vyřešit sama aplikace - uživateli se automaticky otevře dokument v prohlížeči. Komplikované je zpětné načtení změn uložených uživatelem. Aplikace teď musí čekat na ukončení editace - zpravidla řešíme tak, že uživatel explicitně v aplikaci tlačítkem potvrdí, že dokončil změny a že dokument může být načten zpět do databáze.

Tuto funkčnost potřebujeme automatizovat. V rámci diplomové práce student implementuje program, který bude složku se souborem v databázi v operačním systému simulovat jako disk. Editor bude potom soubor normálně číst a zpátky ukládat. Kvůli zabezpečení musí být otevření disku vázané na běžící instanci editoru - když se editor zavře, musí skončit i mapování souboru z databáze. Jako editor předpokládáme Acrobat Reader - uživatel bude vkládat do dokumentu elektronický podpis, nebude měnit jeho obsah.

Téma vypsal: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. (UC 303)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Bíkl, CCA Group, a.s, martin.bikl@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-05

Zadáno komu: Straka Zdeněk (dokončeno: 2011-04-19)

Aktualizováno 0