Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Testování aplikace Škola online s využitím Visual Studia

Firma CCA vyvíjí webovou aplikaci Škola online. Jde o informační systém pro zpracování školní agendy, prezentaci výsledků žáka rodičům a další činnosti. Postupem času se z aplikace stal rozsáhlý systém.
Pro další rozvoj systému potřebujeme implementovat testy aplikace s využitím nástroje Visual studio. Autor práce zjistí možnosti nástroje a spolu s vedoucím diplomové práce navrhne možné testy aplikace. Očekáváme možnost provádění zátěžových testů a unit testů, další testy podle zjištěných možností Visual Studia.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Roman Krása, CCA, roman.krasa@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-05

Zadáno komu: Václav Javorský (Rezervované)

Aktualizováno 0