Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Vytvoření mobilní aplikace pro zápis klasifikace do aplikace Škola Online

Velký rozvoj mobilních zařízení nabízí velké možnosti jak tyto zařízení využívat i k jiným účelům než je pouhé telefonování a psaní SMS zpráv.
Cílem práce je vytvoření aplikace, která bude běžet v prostředí Windows Mobile 5 a vyšším. Mobilní aplikace bude vytvořena pomocí .NET Compact Frameworku a pro komunikaci bude využívat webové služby aplikace Škola Online. Řešení bude pracovat na principu offline aplikace, které bude umožňovat synchronizaci dat na vyžádání uživatelem. Součástí práce je kompletní analýza aplikace pro mobilní zařízení a vlastní implementace.

Téma vypsal: Ing. Ladislav Pešička (UN 358)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Bíkl, CCA,martin.bikl@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-05

Zadáno komu: Josef Bacík (dokončeno: 2010-09-23)

Aktualizováno 0