Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Výkonové testování software

Zpracujte problematiku výkonnového testování software, zamřte se na webové, serverové a SOA aplikace. Zaměřte se na principy tetování a jejich roli v software development lifecycle. Popiště nástroje dostupné na trhu včetně opensource, například: Jmeter, Rational Performance Tester , Rational tester for SOA quality, Mercury a další.

Pokud vás téma zajímá, kontaktujte externího zadavatele a domluvte se s ním na detailech.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Valdman, IBA CZ, ,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-04-06

Zadáno komu: Petr Bohuslav (Zadané)

Aktualizováno 0