Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Analýza možností výměny frameworků v existující aplikaci

Motivace:
Pro vývoj našeho produktu využíváme frameworků, které byly dostupné při zahájení vývoje (rok 2002). Jsme si vědomi, že nahrazení celé vrstvy aplikace je velmi nákladné. Přesto však hledáme možnosti, jak aplikovat moderní frameworky na tento existující produkt. Cílem této práce je zhodnotit, v jakých případech se nám může vrátit investice do změny frameworku a najít efektivní cestu, jak tuto změnu realizovat.
Popis:
Aplikace DCI+ (warehouse management systém) je poměrně rozsáhlá. Je napsána v jazyce Java a dodržuje standardní třívrstvou architekturu, uživatelské rozhraní je internetový prohlížeč. Generování HTML stránek je realizováno přes JSP. Frameworky, které bychom rádi nahradili jsou: webový framework Struts 1.3, databázový framework vlastní výroby. Dále uvažujeme o nahrazení JSP. Výsledkem práce by měl být promyšlený postup, kterým dosáhneme výměny frameworků tak, aby přínosy převážily náklady. Výsledkem práce může být i vysvětlení, proč se některé frameworky nevyplatí nahrazovat novými.
Zadání:
1. Seznamte se se strukturou aplikace
2. Nalezněte lepší frameworky a technologie, kterými by bylo vhodné nahradit stávající a zhodnoťte přínosy
3. Nalezněte efektivní způsob, jakým je možné framework nahradit
Cílový operační systém: není podstatný
Jazyk: Java
Charakter práce: Analytická.
Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického a koncepčního myšlení. Výhodou je zkušenost s běžnými webovými a databázovými frameworky. Důležitá je schopnost vyhledávat si vhodné informace a to jak z dostupných zdrojů, tak od lidí v našem vývojovém oddělení.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Martin Junek, Aimtec s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-04-01

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0