Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Sdílení dat mezi procesy

Seznamte se s problematikou meziprocesové komunikace a sdílení dat mezi procesy na platformách Windows, Linux a MacOS.
Navrhněte jednotné rozhraní, které umožní sdílení a výměnu dat mezi procesy na všech uvedených platformách.
Implementujte výše uvedené rozhraní v jazyce C++. Jeho funkčnost a typické použití demonstrujte na ukázkové aplikaci.

Téma vypsal: RNDr. Libor Dostálek

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Písek Slavoj, Kerio Technologies, s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2008/2009 dne: 2008-06-26

Zadáno komu: František Bořánek (Zadané)

Aktualizováno 0