Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Univerzální databázový migrační nástroj

1. Seznamte se s problematikou migrace dat v databázových systémech.

2. Analyzujte existující migrační nástroje a definujte množinu požadavků pro vlastní nástroj.

3. Navrhněte nástroj, který umožní migraci dat mezi různými SŘBD prostřednictvím JDBC ovladačů.

4. Navržený migrační nástroj implementujte v programovacím jazyce Java.

5. Na vybrané množině SŘBD realizovaný nástroj řádně otestujte.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Svoboda, Nithia s.r.o., ms@i24.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2008/2009 dne: 2008-06-23

Zadáno komu: Tomáš Köhler (Zadané)

Aktualizováno 0