Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Systém pro optimalizaci pohybu a řízení mobilních uživatelů systému MOBIX

1. Seznamte se se softwarovou platformou MOBIX vyvíjenou firmou POINT.X.

2. Pro platformu MOBIX navrhněte obecný modul pro řízení pohybu uživatelů. Modul doplňte o vhodný grafický editor topologie lokací.

3. Navržený modul využijte v systému skladového hospodářství, který řeší problém hledání optimální cesty při provádění skladových operací.

4. Navržené části realizujte na platformě Microsoft .NET.

5. Ověřte funkčnost výsledného produktu.

Podrobnosti: http://www.pointx.cz/

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Franěk, POINT.X s.r.o., pfranek@pointx.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2008/2009 dne: 2008-06-18

Zadáno komu: Zdeněk Novotný (dokončeno: 2009-05-20)

Aktualizováno 0