Popis tématu

Diplomová práce v oboru Počítačové systémy a sítě.

Nástroj na minimalizaci JavaScriptových zdrojových kódů

Seznamte se s několika volně dostupnými nástroji na minimalizaci zdrojových kódů JavaScriptu a vyhodnoťte jejich slabé a silné stránky
Vyberte vhodný nástroj pro práci s gramatikou JavaScriptu a vytvořte v něm aplikaci, který bude minimalizovat zdrojový kód v JavaScriptu napsaný ve více vzájemně souvisejících souborech (soubory např. tvoří 1 webovou aplikaci)
Prověřte funkčnost aplikace

Poznámky:
1. Důvody minimalizace zdrojových kódů JavaScriptu
- minimalizace objemu přenosů ze serveru webové aplikace na klient
- optimalizace výkonu klienta \"hrubou silou\"
2. tip na nástroj: http://www.antlr.org/

Téma vypsal: RNDr. Libor Dostálek

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Dušan Juhás, Kerio Technologies, s.r.o,,

Vypsáno pro akademický rok 2008/2009 dne: 2008-04-17

Zadáno komu: Stanislav Šec (Zadané)

Aktualizováno 0