Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

Prototyp mobilní aplikace pro realitní kancelář

Výsledkem PRJ5/BP bude prototyp aplikace pro realitní kanceláře. Bude se jednat o aplikaci pro mobilní zařízení, určenou k off-line sběru dat v terénu a následnou synchronizaci s externí aplikací, z toho plynou následující body zadání:

a) Zmapovat současný stav vývoje mobilních technologií vhodných k danému záměru - zhodnotit různé HW/SW platformy, vývojová a testovací prostředí, způsoby mobilního připojení k internetu, ceny zařízení a jejich provozu, HW/SW výbavu přístrojů, perspektivu dalšího rozvoje, podporu výrobců, atd.

b) Zvolit pro účely práce ideální HW a SW platformu, podle omezujícících kritérií specifikovaných zadavatelem, jako jsou maximální cena koncového zařízení, preferované vývojové prostředí, potřebná velikost úložného prostoru, atd.

c) Připravit návrh aplikace a prototypovou implementaci klientské strany na vybraném mobilním zařízení ve zvoleném vývojovém prostředí a k tomu odpovídající prototypovou implementaci na serverové straně

d) Vyvodit z práce zavěry ve smyslu zhodnocení správnosti volby mobilniho zařízení, softwarové platformy, vývojového prostředí, celkové funkčnosti aplikace, možnosti dalšího vývoje atd.

Podrobnosti: http://www.kiv.zcu.cz/~pesicka/dp

Téma vypsal: Ing. Ladislav Pešička (UN 358)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Rovner, Diadema Software s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-09-10

Zadáno komu: Martin Klička (dokončeno: 2009-06-23)

Aktualizováno 0