Popis tématu

Diplomová práce v oboru Inteligentní počítačové systémy.

Vektorizace obrázků

Tato práce je zadána firmou Seznam.cz, a.s.

Vektorizovat mapový podklad tvořený: a) soustavou čar, které dle typu mají definovanou barevnost, tloušťku a případně i outline o definované šířce a barevnosti. Čáry mohou být mezi sebou propojeny. b) soustavou ploch s definovanou barevností. Plochy vyplňují prostor vymezený soustavou čar. Plochy mohou mít definovaný outline, ale nemusí. Plochy se mohou sebe dotýkat, jedna plocha může obsahovat N dalších ploch. c) plocha pro vektorizaci nesmí být omezena co do velikosti.

Cíl: Nadefinovat algoritmus a předvést jeho funkčnost na praktickém příkladu.

Téma vypsal: Ing. Štěpán Albrecht

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Tomáš Forche,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-05-30

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0