Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

SQL benchmark

1) Seznamte se s aktuální nabídkou nástrojů pro testování výkonu SQL databází.

2) Vyberte vhodný, případně implementujte vlastní nástroj určený pro jednoduché testování výkonu relačních databází.

3) Navrhněte vhodnou datovou strukturu pro provedení testů a připravte relevantní testovací data. Sestavte a vhodně vyvažte sadu dotazů, které prověří výkon databáze z hlediska velkého množství paralelních čtecích operací a zápisových operací, tak aby byla co nejpřesněji simulována reálná zátěž na silně zatížených OLTP systémech.

4) Proveďte test na vybraných databázových systémech, především pak databázích MySQL 5, FireBird, PostgreSQL 8, Oracle XE, DB2 9 Viper, MSSQL2005 Express Edition, případně dalších volně dostupných databázových systémech.

5) Vizualizujte, zhodnoťte a interpretujte naměřené výsledky.

Tato práce je zadána firmou Seznam.cz. Umožňuje získat cenné zkušenosti od významné firmy. V neposlední řadě je zde reálná šance zajistit si zajímavé pracovní místo v případě úspěšného splnění práce.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Zelenka, Seznam.cz, a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-05-17

Zadáno komu: Čabrada Ondřej (dokončeno: 2008-05-20)

Aktualizováno 0