Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Praktická přenostitelnost portletů v JSR168

V současné době již existují opensourcové portlety dle specifikace
JSR168. Tento standard teoreticky zaručuje přenostitelnost portletů mezi
portálovými servery různých výrobců, nicméně praktický pokus o
deployment příslušného war archivu obvykle selže z nejrůznějších příčin
(chybějicí deskriptory, knihovny, ...)
Cílem práce je zprovoznit různé užitečné opensource portlety (zejména z
projektů Liferay a PortletBridge) v prostředí IBM WebSphere Portal,
přitom analyzovat a klasifikovat zjištěné závady nebo nekompatibility a
získané zkušenosti shrnout do podoby metodického návodu jak portovat
portlety. Zohledněny by měly být otázky návrhu portletů i jejich
implementace.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Valdman, Jan.Valdman@ibacz.eu,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-05-16

Zadáno komu: Roman Košnar (Zadané)

Aktualizováno 0