Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Aplikační rámec Seam

1. Seznamte se s platformou J2EE, konkrétně technologiemi EJB a JSF.
2. Prostudujte a popište vlastnosti aplikačního rámce Seam - funkčnost, omezení, podpora v IDE, propojení s perzistenčním rámcem Hibernate.
3. Vytvořte funkční vzorovou aplikaci (webový informační systém) využívající Seam.
4. Na základě zkušeností s vytvářením aplikace doporučte pracovní postupy, nástroje, a časové odhady pro vytváření analogických aplikací.

JBoss vytvořil framework pro výrobu web aplikací na bázi technologie JSF a EJB nazvaný Seam. Cílem práce je prozkoumání a popis tohoto frameworku, srovnání s podobným frameworkem Spring a vytvoření web aplikace.
Web aplikace bude jednoduchá evidence zaměstnanců a jejich funkcí. Bude ilustrovat možnosti a vlastnosti frameworku.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl, CCA Plzeň,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-05-04

Zadáno komu: Jan Trégl (dokončeno: 2008-05-20)

Aktualizováno 0