Témata projektů a kvalifikačních prací

Tato stránka zobrazuje témata projektů a kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) prací vypisovaná KIV - viz návod jak si téma rezervovat. Kromě témat zde uvedených doporučujeme:

Pokyny pro výběr a zpracování PRJ5, BP, OP i DP jsou uvedeny na Courseware ZČU (předměty KIV/PRJ5, BPINI, OPxyz, DIP). Při výběru externě zadávaných prací si, prosím, pečlivě pročtěte pokyny na KIV/BPINI (nebo KIV/DIP) v části "Zveřejnění a autorství".

Pro vyučující: Pro editaci musíte být přihlášeni (vpravo nahoře). Po přihlášení se rozvine nabídka Témata projektů v levém menu.

Nastavení výpisu

AutorStudijní oborStavAk. rok
Typ práceZadavatel práce
Bakalářská práce

33 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Algoritmy bod uvnitr n-uhelnika/mnohostenu (point-in-polygon/point-in-polyhedron) bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2024/2025
Algoritmus a spektálních vlastnosti obrazu neurčen
SkalaVolné2024/2025
Algoritmus pro nalezení minimální kružnice bodů v E2 a koule v E3 - porovnání vlastností neurčen
SkalaVolné2024/2025
Algoritmy efektivního hledání maximální vzdálenosti 2 bodů v rovině a prostoru. neurčen
SkalaVolné2024/2025
Algoritmy minimální vzdálenosti dvou bodu v rovině a prostoru - porovnání neurčen
SkalaVolné2024/2025
Algoritmy pro výpočet vepsaných a opsaných kružnic/koulí trojúhelníku/tetrahedronu v E2 a E3 neurčen
SkalaVolné2024/2025
Analýza defektů dřeva z CT snímků neurčen
LencVolné2024/2025
Analýza protokolů/dat (SW) neurčen
MainzerVolné2024/2025
Analýza vlastností bankrotního modelu Zavgren bc-IS
NovýVolné2024/2025
Aplikace registrace pointcloudů v kombinaci s virtuální realitou neurčen
VítováVolné2024/2025
Barvy a jejich použití pro maskování (kamufláž) a její detekci neurčen
SkalaVolné2024/2025
Hledání kanonické pózy časově proměnlivých povrchů bc-INF
HáchaVolné2024/2025
Indikační Měříč založený na HX711 (převážně SW) neurčen
MainzerVolné2024/2025
Komprese EEG signálů bc-IS
bc-INF
KohoutVolné2024/2025
Metody pro maskování (kamufláže) objektů / Object camouflage methods neurčen
SkalaVolné2024/2025
Mobilní aplikace pro neurokognitivní trénink bc-INF
BrůhaVolné2024/2025
Moduly pro zpracování senzorových dat neurčen
BradaVolné2024/2025
Návrh systému pro správu řízené firemní dokumentace
(externí téma, Ondřej Carvan [ZF Engineering Plzeň s.r.o.] je technickým konzultantem)
neurčen
DostalVolné2024/2025
Odhad konektivity časově proměnlivých sítí bc-INF
HáchaVolné2024/2025
OpenSim plug-in pro diskretizaci svalu bc-INF
KohoutVolné2024/2025
Ověření schopností LLM generovat použitelné testy bc-IS
bc-INF
LipkaVolné2024/2025
Parametrizace časově proměnlivých trojúhelníkových sítí bc-INF
HáchaVolné2024/2025
Platforma pro vizualizaci průběhu optimalizace bc-IS
bc-INF
bc-VT
ÚblVolné2024/2025
Počítačová hra pro osobu se zdravotními omezeními bc-INF
KáčerekováVolné2024/2025
Porovnávání výsledků různých způsobů výpočtu symetrie geometrických objektů bc-IS
bc-INF
KolingerováVolné2024/2025
Převodník pro embedded vývojáře (SW) neurčen
MainzerVolné2024/2025
Robotický pes SPOT (boston dynamic) (2) neurčen
MainzerVolné2024/2025
Rozšíření editoru sekvencí časově proměnných trojúhelníkových sítí ve virtuální realitě bc-INF
KáčerekováVolné2024/2025
Rozšíření kosterně-svalového simulátoru o model kůže bc-INF
KohoutVolné2024/2025
Symetrie geometrických modelů neurčen
KolingerováVolné2024/2025
Určení maximální vzdálenosti dvou bodů v prostoru neurčen
SkalaVolné2024/2025
Určení nimimální vzdálenosti dvou bodů v prostoru neurčen
SkalaVolné2024/2025
VR aplikace pro vizualizaci algoritmů zpracování trojúhelníkových sítí bc-INF
HáchaVolné2024/2025

Diplomová práce

24 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Akustické podněty a odhad hodnoty prahu percepce sluchu DVS-VT
INFS-MI
MDI
NovýVolné2024/2025
Algoritmy pro geodata IS
INFS-PG
PG
SWIS-IS
SWIS-RSS
SWIS-SWI
SWI
KolingerováVolné2024/2025
Analýza akustických podnětů jako terapeutické pomůcky MDI
SWIS-SWI
SWI
BrůhaVolné2024/2025
Detekce a analýza patologických odpovědí vestibulárního nervu INFS-MI
MDI
NovýVolné2024/2025
Detekce a lokalizace polohy klepnutí na desku neurčen
MainzerVolné2024/2025
Detekce korelace signálů gramatickou evolucí DVS-DS
DVS-VT
MDI
SWI
KoutnýVolné2024/2025
Detekce návyků DVS-DS
MDI
SWI
KoutnýVolné2024/2025
Detektor spánkové apnoe (poruchy dýchání) neurčen
MainzerVolné2024/2025
Digitální nástěnka DVS-DS
DVS-VT
KoutnýVolné2024/2025
Distribuovaný metasolver DVS-DS
SWI
KoutnýVolné2024/2025
Dolování dat o softwarových požadavcích z jejich specifikací IS
INFS-NLP
SWIS-IS
SWIS-SWI
SWI
PíchaVolné2024/2025
Hacking sleep trackeru Hello Sense DVS-VT
EkšteinVolné2024/2025
Chytrý testovací senzor DVS-DS
DVS-VT
MDI
SWI
KoutnýVolné2024/2025
Porovnání algoritmů pro Traffic Assignment Problem SWIS-SWI
SWI
PotužákVolné2024/2025
Porovnání přenosů komplexních dat po síti s využitím různých standardních prostředků jazyka Java SWIS-SWI
SWI
PotužákVolné2024/2025
Prototyp profilovacího nástroje pro embedded software DVS-VT
IS
SWIS-IS
SWIS-RSS
SWIS-SWI
SWI
LipkaVolné2024/2025
Prototypový vývoj algoritmů ANC (Active Noise Control) INFS-MI
MDI
SWIS-SWI
SWI
EkšteinVolné2024/2025
Robotický pes SPOT (boston dynamic) neurčen
MainzerVolné2024/2025
Souborový sytém pro flash paměti neurčen
MainzerVolné2024/2025
Symetrie geometrických modelů INFS-PG
PG
SWIS-RSS
SWIS-SWI
SWI
KolingerováVolné2024/2025
Technologie nanokontejnerů pro IoT zařízení DVS-DS
DVS-VT
OttaVolné2024/2025
Určení tvaru svalových vláken v OpenSim 4.x metodou Luca2018/PBDCervenka2019 INFS-MI
INFS-PG
MDI
SWIS-SWI
SWI
KohoutVolné2024/2025
Volume invariant position-based elastic rods in context of muscle modelling INFS-MI
INFS-PG
MDI
PG
SWIS-SWI
KohoutVolné2024/2025
Zpracování videosekvencí LHSV s cílem segmentace glottis INFS-MI
INFS-PG
MDI
PG
NovýVolné2024/2025

Oborový projekt

3 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Analýza možností výpočtu ramen momentů sil v muskuloskeletálním modelování INFS-MI
INFS-PG
MDI
PG
KohoutVolné2024/2025
Generátor problémů středoškolské matematiky neurčen
ÚblVolné2024/2025
Uživatelské hodnocení symetrie geometrických modelů IS
INFS-PG
PG
SWIS-IS
SWIS-RSS
SWIS-SWI
SWI
KolingerováVolné2024/2025

Ostatní

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Projekt v bakalářském studiu

1 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Bod uvnitř konvexního mnohoúhelníka a mnohostěnu neurčen
SkalaVolné2024/2025

Projekt v navazujícím studiu

1 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Predikce výsledku sportovních utkání pomocí modelů neuronových sítí neurčen
SidoVolné2024/2025

Aktualizováno 2022-05-17 07:29:42