Témata projektů a kvalifikačních prací

Tato stránka zobrazuje témata projektů a kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) prací vypisovaná KIV - viz návod jak si téma rezervovat. Kromě témat zde uvedených doporučujeme:

Pokyny pro výběr a zpracování PRJ5, BP, OP i DP jsou uvedeny na Courseware ZČU (předměty KIV/PRJ5, BPINI, OPxyz, DIP). Při výběru externě zadávaných prací si, prosím, pečlivě pročtěte pokyny na KIV/BPINI (nebo KIV/DIP) v části "Zveřejnění a autorství".

Pro vyučující: Pro editaci musíte být přihlášeni (vpravo nahoře). Po přihlášení se rozvine nabídka Témata projektů v levém menu.

Nastavení výpisu

AutorStudijní oborStavAk. rok
Typ práceZadavatel práce
Bakalářská práce

46 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Algoritmy bod uvnitr n-uhelnika/mnohostenu (point-in-polygon/point-in-polyhedron) neurčen
SkalaVolné2022/2023
Algoritmy vypoctu pruseciku trojuhelniku v E3 - porovnani neurčen
SkalaVolné2022/2023
Algoritmy vypoctu pruseciku trojuhlenika a krychle neurčen
SkalaVolné2022/2023
Aproximace dat - system pro overeni metod - Octave/Matlab bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2022/2023
Akustická analýza přesnosti mechanických hodinek bc-IS
bc-INF
EkšteinVolné2022/2023
Algoritmy pokryti a jejich aplikace v praxi pro budovani siti 5G neurčen
SkalaVolné2022/2023
Analýza a vizualizace závislostí v C projektech bc-INF
LipkaVolné2022/2023
Analýza projektových dat bc-IS
bc-INF
PíchaVolné2022/2023
Analýza protokolů/dat (SW) neurčen
MainzerVolné2022/2023
Analýza vlastností bankrotního modelu Zavgren bc-IS
NovýVolné2022/2023
Anotace snímků (více témat) neurčen
VčelákVolné2022/2023
API pro Czech-American TV
(externí téma, John Honner [Czech-American TV] je technickým konzultantem)
bc-INF
DostalVolné2022/2023
Aplikace metod pokrytí pro minimalizaci počtu pozorovatelen neurčen
SkalaVolné2022/2023
Burndown plugin pro nástroj Redmine bc-INF
PíchaVolné2022/2023
DMS pro evidenci dokumentace k sw
(externí téma, Ing. Martin Šlapa [Marbes] je technickým konzultantem)
bc-INF
DostalVolné2022/2023
Extrakce metadat o událostech z textů v přirozeném jazyce neurčen
SidoVolné2022/2023
Extrakce úponových oblastí na povrchu 3D modelu kosti bc-INF
KohoutVolné2022/2023
Hacking sleep trackeru Hello Sense bc-IS
bc-INF
bc-VT
EkšteinVolné2022/2023
Implementace filtrů a řazení dat pro QueryBuilder bc-IS
bc-INF
VčelákVolné2022/2023
Interaktivní vizualizace získaných dat bc-IS
bc-INF
VčelákVolné2022/2023
Metody ořezávání trojúhelníků obdélníkem v E2 neurčen
SkalaVolné2022/2023
Metody zpracování dat laserového skeneru (LIDAR) pro autonomně řízené systémy neurčen
SkalaVolné2022/2023
Metody zpracování dat laserového skeneru (LIDAR) pro autonomně řízené systémy neurčen
SkalaVolné2022/2023
Metody zpracování dat laserového skeneru (LIDAR) pro autonomně řízené systémy (auta, letadla, drony, lodě) neurčen
SkalaVolné2022/2023
Návrh a realizace jednoduchého rozhraní mozek-počítač (BCI) s vvyužitím modulu OpenBCI neurčen
MautnerVolné2022/2023
OpenSim plug-in pro diskretizaci svalu bc-INF
KohoutVolné2022/2023
Oprava bodových množin popisujících terén bc-INF
KolingerováVolné2022/2023
Optimalizace sw anténního rotátoru pro eliminaci mechanických zákmitů neurčen
MasopustVolné2022/2023
Plánování vhodné trasy pro řízené systémy (auta, letadla, drony, lodě) neurčen
SkalaVolné2022/2023
Pomocné programové vybavení pro výuku KPG bc-INF
KolingerováVolné2022/2023
Porovnani vlastnosti algoritmu zpracovani obrazu neurčen
SkalaVolné2022/2023
Postprocessing segmentace orgánů s využitím odhadu nejistoty segmentační metody bc-INF
HáchaVolné2022/2023
Prezentační systém projektu PilsenCUBE neurčen
MasopustVolné2022/2023
Problematika kolekce dat pro použití na online marketplaces
(externí téma, Jan Ruda [Retailys s.r.o.] je technickým konzultantem)
bc-INF
DostalVolné2022/2023
Průběžné monitorování a vyhodnocování srdeční aktivity bc-IS
bc-INF
EkšteinVolné2022/2023
Přehled GUI systémů pro tvorbu aplikací s minimální potřebou psaní programového textu bc-IS
bc-INF
LipkaVolné2022/2023
Příbližná symetrie geometrických dat bc-INF
KolingerováVolné2022/2023
Rozšíření aplikace pro generování dokumentů z uživatelských šablon
(externí téma, Ing. Petr Přibyl [CCA Group a.s.] je vedoucím práce)
neurčen
CCA Group a.s.Volné2022/2023
Rozšíření pluginu Genealogy pro Czech American TV bc-INF
MoučekVolné2022/2023
Rozšíření systému pro správu identit
(externí téma, Petr Přibyl [CCA Group a.s.] je vedoucím práce)
neurčen
CCA Group a.s.Volné2022/2023
Souborový systém pro Flash paměti neurčen
MainzerVolné2022/2023
Systému pro objektivní vyhodnocení modelů neuronových sítí. bc-INF
SidoVolné2022/2023
Téma ve spolupráci s CIV neurčen
KoutnýVolné2022/2023
Téma z oblasti grafiky upřesněné vzájemnou dohodou bc-INF
KolingerováVolné2022/2023
Vizualizace dat léčby diabetu FIS
bc-IS
bc-INF
bc-VT
ÚblVolné2022/2023
Vizuální debugger bc-INF
KohoutVolné2022/2023

Diplomová práce

53 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Metody aproximace skalarnich dat a RBF pro vizualizaci CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2022/2023
Metody aproximace vektorovych dat - aproximace & komprese CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2022/2023
Aktivní potlačování šumu v reálném čase IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2022/2023
Akustické podněty a odhad hodnoty prahu percepce sluchu MDI
NovýVolné2022/2023
Algoritmy pokryti a jejich aplikace v praxi pro budovani siti 5G neurčen
SkalaVolné2022/2023
Analýza a vizualizace závislostí v C projektech SWI
LipkaVolné2022/2023
Analýza akustických podnětů jako terapeutické pomůcky MDI
SWI
BrůhaVolné2022/2023
Analýza vlastností referencí v odborných publikacích a jejich změn v čase neurčen
FialaVolné2022/2023
Anotace snímků (více témat) IS
MDI
SWI
VčelákVolné2022/2023
Aproximace rozsáhlých roztroušených 2D dat pomocí RBF s využitím "význačných" bodů CS
MDI
PG
SkalaVolné2022/2023
Automatické vyhodnocení četnosti výskytu chyb SWI
LipkaVolné2022/2023
Datová vrstva generátoru dokumentů
(externí téma, Ing. Petr Přibyl [CCA Group a.s.] je vedoucím práce)
neurčen
CCA Group a.s.Volné2022/2023
Detektor spánkové apnoe (poruchy dýchání) neurčen
MainzerVolné2022/2023
Diagnostika a injektování chyb do systému SmartCGMS neurčen
KoutnýVolné2022/2023
Emulátor ARMv6 procesoru pro emulaci prostředí Raspberry Pi DVS-DS
DVS-VT
SWIS-RSS
SWIS-SWI
ÚblVolné2022/2023
Experimentalni overeni metod aproximace lekarskych dat neurčen
SkalaVolné2022/2023
Extrakce metadat o událostech z textů v přirozeném jazyce IPS
SWI
SidoVolné2022/2023
Extrakce úponových oblastí na povrchu 3D modelu kosti MDI
PG
KohoutVolné2022/2023
Frontend pro výzkum léčby diabetu neurčen
KoutnýVolné2022/2023
Hledání přibližné symetrie geometrických modelů v 3D MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2022/2023
Implementace filtrů a řazení dat pro QueryBuilder IS
MDI
SWI
VčelákVolné2022/2023
Interaktivní vizualizace získaných dat IS
MDI
SWI
VčelákVolné2022/2023
Metody extrakce vrstevnic a jejich porovnání MDI
PG
SkalaVolné2022/2023
Multikriterialni hodnoceni dostupnosti lokality neurčen
SkalaVolné2022/2023
Oprava a doplnění bodových množin popisujících terén MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2022/2023
Porovnání algoritmů pro Traffic Assignment Problem SWI
PotužákVolné2022/2023
Porovnání přenosů komplexních dat po síti s využitím různých standardních prostředků jazyka Java SWI
PotužákVolné2022/2023
Porozumění textu - hledání koreferencí neurčen
PražákVolné2022/2023
Postupy a nedostatky projektového řízení používané v open source projektech IS
SWI
BradaVolné2022/2023
Potlačení specifických poruch digitálního akustického signálu vzniklého digitalizací analogového záznamu IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2022/2023
Prototypový vývoj algoritmů ANC (Active Noise Control) IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2022/2023
Rekonstrukce povrchu - aplikace RBF na implicitni plochy neurčen
SkalaVolné2022/2023
Rozpoznávání akce osob ve videu
(externí téma, Petr Prášek [CertiCon ] je technickým konzultantem)
SWI
DostalVolné2022/2023
Rozšíření aplikace pro detekci procesní anti-patternů SWI
PíchaVolné2022/2023
Rozvoj webových nástrojů pro sítě front IS
SWI
LipkaVolné2022/2023
Řízení anténního systému pozemního segmentu PilsenCUBE neurčen
MasopustVolné2022/2023
Segmentace obrazu pomocí neuronových sítí neurčen
PrantlVolné2022/2023
Skupinové monitorování pacientů neurčen
KoutnýVolné2022/2023
Sledování alokací v Javě SWI
LipkaVolné2022/2023
Strojové učení -- Active Learning IPS
SWI
SidoVolné2022/2023
Subsystém ukládání a zálohování dat pozemního segmentu PilsenCUBE neurčen
MasopustVolné2022/2023
Subsystém vizualizace dat pozemního segmentu PilsenCUBE neurčen
MasopustVolné2022/2023
Systém porovnávání studijních programů informatiky neurčen
JežekVolné2022/2023
Systém pro tvorbu automatického generátoru zpráv ze strukturovaných dat. IPS
SWI
SidoVolné2022/2023
Téma ve spolupráci s CIV neurčen
KoutnýVolné2022/2023
Téma z oblasti počítačové grafiky upřesněné vzájemnou dohodou neurčen
KolingerováVolné2022/2023
Testbed systém pro testovaní vlastností RBF interpolací MDI
PG
SkalaVolné2022/2023
Testování subsystémů pikosatelitu PilsenCUBE II neurčen
MasopustVolné2022/2023
Účast v soutěži zaměřené na porozumění textu IPS
SWI
KonopíkVolné2022/2023
Určení tvaru svalových vláken v OpenSim 4.x metodou Luca2018/PBDCervenka2019 MDI
SWI
KohoutVolné2022/2023
Vizualizace medicínských, diabetologických časových řad neurčen
KoutnýVolné2022/2023
Vlastnosti normalizovaných RBF interpolací a aproximací MDI
PG
SkalaVolné2022/2023
Vytvoření generického kosterního modelu dolních končetin MDI
PG
KohoutVolné2022/2023

Oborový projekt

19 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Zakladni algoritmy pocitacove grafiky - nove metody neurčen
SkalaVolné2022/2023
Analýza protokolů/dat neurčen
MainzerVolné2022/2023
Analýza účinnosti COVID-19 opatření v ČR neurčen
KohoutVolné2022/2023
Anotace snímků (více témat) IS
MDI
SWI
VčelákVolné2022/2023
Burndown plugin pro nástroj Redmine IS
SWI
PíchaVolné2022/2023
DVS - Device onboarding aplikace pro Android neurčen
OttaVolné2022/2023
DVS - Device onboarding framework pro smart watch LilyGo/T-Watch-2020 neurčen
OttaVolné2022/2023
DVS - Implementace backendu pro device onboarding platformu neurčen
OttaVolné2022/2023
Implementace filtrů a řazení dat pro QueryBuilder IS
MDI
SWI
VčelákVolné2022/2023
Interaktivní vizualizace získaných dat IS
MDI
SWI
VčelákVolné2022/2023
Interpolace úponových oblastí MDI
PG
MajdišováVolné2022/2023
Metody a prostředky pro stahování web stránek neurčen
JežekVolné2022/2023
Robustní interpolace pohybu kosterně-svalového aparátu MDI
PG
KohoutVolné2022/2023
Rozpoznávání obličejů neurčen
KoutnýVolné2022/2023
Rozšíření aplikace pro správu popisů procesní anti-patternů SWI
PíchaVolné2022/2023
Téma z oblasti počítačové grafiky určené na základě diskuse PG
SWI
KolingerováVolné2022/2023
Určení tvaru svalových vláken v OpenSim 4.x metodou Luca2018/PBDCervenka2019 neurčen
KohoutVolné2022/2023
Vsechna temata jsou uvedena v \"DP\" - prof.V.Skala, ocekava se, ze OP bude pokracovat jako DP PG
SkalaVolné2022/2023
Zobecněná symetrie geometrických objektů PG
SWI
KolingerováVolné2022/2023

Ostatní

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Projekt v bakalářském studiu

9 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Burndown plugin pro nástroj Redmine bc-INF
PíchaVolné2022/2023
Memoization in C++ bc-INF
KohoutVolné2022/2023
Modifikace metody Cervenka2019PBD nebo Luca2018 pro deformaci svalů bc-INF
KohoutVolné2022/2023
Prezentátor problematiky KIV/UPS neurčen
MatějkaVolné2022/2023
Programy a hry pro PMD 85-1 bc-INF
bc-VT
ÚblVolné2022/2023
Rozšíření algoritmu Kukačka pro dekompozici svalů bc-INF
KohoutVolné2022/2023
Rozšíření aplikace pro detekci procesní anti-patternů bc-INF
PíchaVolné2022/2023
Rozšíření aplikace pro správu popisů procesní anti-patternů bc-INF
PíchaVolné2022/2023
Specifikace vzorů pro řízení projektů bc-IS
bc-INF
BradaVolné2022/2023

Projekt v navazujícím studiu

9 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Strojové učení -- Active Learning IPS
SWI
SidoVolné2022/2023
DVS - Detektor dechu neurčen
MainzerVolné2022/2023
DVS - Diagnostika a injektování chyb do systému SmartCGMS neurčen
KoutnýVolné2022/2023
DVS - Generická implementace Bluetooth Low Energy adaptéru do SmartCGMS neurčen
ÚblVolné2022/2023
DVS - low power bezdátový sensor neurčen
MainzerVolné2022/2023
DVS - Low-power cluster neurčen
KoutnýVolné2022/2023
DVS - Reed-Solomon kódy neurčen
KoutnýVolné2022/2023
DVS - Skupinové monitorování pacientů neurčen
KoutnýVolné2022/2023
DVS - Souborový systém pro flash paměti neurčen
MainzerVolné2022/2023

Aktualizováno 2022-05-17 07:29:42