Instalace Oracle 8.0.5 pro Windows NTInstalace programového vybavení

1. krok

Přihlaste se do systému Windows NT jako uživatel Administrator

2. krok

Po zasunutí CD disku spustí Auto-Run úvodní okénko, ve kterém zvolíte Begin Installation :

3. krok

Tím se spustí Oracle Installer, který můžete rovněž spusit programem SETUP.EXE v kořenovém adresáři CD disku :

Zde uveďte především adresář, do kterého má být celý databázový systém nainstalován. V našem případě to je C:\ORANT.

4. krok

Instalovat budeme Oracle8 Enterprise Edition :

5. krok

Pokud chcete používat další rozšíření serveru, můžete je vybrat nyní. Nemusíte zde vybrat nic. Chcete-li však experimentovat s abstraktními datovými typy (SQL3), vyberte Oracle8 Objects Option :

6. krok

V dalším okénku zvolte Custom Configuration, abyste měli možnost provést konfiguraci nově vytvářené databáze :

7. krok

Legato Storage Manager umožňující zálohování databáze na DAT neinstalujte :

8. krok

Zde se rozhodněte, zda chcete nainstalovat i dokumentaci k systému Oracle nebo zda ji budete číst z CD disku :

9. krok

Teď už se konečně spustí instalace programového vybavení Oracle8 Enterprise Edition, která potrvá cca. 5 minut (P-II Celeron, 400 Mhz, 128 MB RAM) :

10. krok

Proběhla-li instalace úspěšně, objeví se dialogové okénko s dotazem, zda si přejete přečíst dokumentaci k Oracle8. Vyberte "Ne" - teď na to není čas ;-)


Konfigurace a vytvoření databáze