ABC programátora v jazyce C


Text ze zadní strany obálky

Tato kniha je opravdovou abecedou programátora v jazyce C a měla by mu pomoci v mnoha nesnázích, do nichž se může dostat.

Kniha je rozdělena na čtyři logické části. V první je popsán ANSI standard C jazyka. Této normě by měla vyhovovat většina překladačů, ať už pracují pod operačním systémem MS-DOS, UNIX nebo jiným.

Poměrně mladý směr programování - objektově orientované - je tématem druhé části. Na poměrně jednoduchých příkladech jsou zde vysvětleny principy a výhody jazyka C++ a zároveň popsán i ANSI standard jazyka C++.

Rozšíření a zvláštnosti jazyka C v překladači firmy Borland jsou tématem třetí části. V její druhé polovině nalezne čtenář i detailní popis ovládání integrovaného prostředí překladače Borland C++ - a také jeho starší verze Turbo C++.

V poslední čtvrté části jsou stručně popsány všechny knihovní funkce překladače Borland C++ i Turbo C++. Funkce jsou setříděny podle kategorií použití tak, aby tento přehled dobře sloužil pro rychlou orientaci programátora.

Recenze knihy v odborných časopisech

Tato kniha je doporučenou literaturou při výuce jazyka C na:


Elektronická objednávka knihy na www.kopp.cz již není možná.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout