Recenze

Zdroj: Bajt, srpen 1993
Autor:


Berličkou pro začínající céčkače je další brožura jihočeského nakladatelství - ABC programátora v jazyce C.
Při jejím psaní si Pavel Herout přizval na pomoc spoluautory Vladimíra Rudolfa a Pavla Šmrhu.
Kniha je rozdělena na čtyři části. V první je popsán ANSI standard jazyka C. Na něj navazuje popis objektového rozšíření jazyka, k jehož názvu se přitom připojují dvě znaménka plus.Na poměrně jednoduchých příkladech jsou vysvětleny principy a výhody jazyka C++ a je popsán jeho ANSI standard. Rozšíření a zvláštnosti jazyka C v překladači firmy Borland čtenář nalezne ve třetí části. V ní je popsán i detailní popis ovládání integrovaného prostředí překladače Borland C++ i jeho starší verze Turbo C++. V poslední čtvrté části jsou stručně popsány všechny knihovní funkce překladače Borland C++ i Turbo C++. Funkce jsou rozděleny podle kategorií použití tak, aby přehled sloužil pro rychlou orientaci programátora.
Doporučená cena knihy (včetně DPH) je 99,- Kč. V porovnání s obsažnějším (ale i více než trojnásobně dražším) Kompendiem znalostí a zkušeností - Borland C++ od Gerharda Rennera, vydaném v českém překladu brněnským nakladatelstvím UNIS, jsou v útlé brožurce z Budějovic podány prakticky stejné, i když zkušenější informace, které však stále ještě dostačují praktickému používání.




 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout