next up previous contents
Next: Protokol IPsec Up: Popis jednotlivých protokolů Previous: Protokol GRE   Obsah

Protokol PPTP

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) je protokol pro VNP vyvinutý firmou Microsoft. Používá se při komutovaném připojení. Je postaven nad protokolem PPP, který se stará o navázání spojení s poskytovatelem. Poté se vytvoří nové, pro poskytovatele neviditelné spojení se serverem PPTP. Přitom se pro tunelování používá rozšířený protokol GRE.

Tento protokol je standardně podporován v operačních systémech MS Windows. V linuxu existuje implemtace PopTop.

Zhodnocení:

+
rozšířenost (používá se v produktech firmy Microsoft)
--
slabší mechanismus autentizaceRadek Jakoubek 2003-12-19