Motto: Některé věci jsou těžké jen proto, že si na ně netroufáme ...

Tato stránka je vytvořena pro studenty FAV ZČU,
kteří mají zájem o soutěž v programování ACM.

international collegiate programming contestNa webu KIV (www.kiv.zcu.cz) byly v r. 2013 vytvořeny nové stránky k soutěži: ACM-ICPC
V případě dotazů pište na e-mail: acm@mail.kiv.zcu.cz.
Informace o soutěži

Historie

Výsledky soutěží 2013 (12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02) - fotky, články, přednášky, besedy, schůzky, ...

Základní informace o soutěži

http://acm.baylor.edu/
http://contest.felk.cvut.cz

Pozorně si přečtěte všechny informace, zejména se zaměřte na odkazy Rules a Environment. Rovněž si prohlédněte úlohy řešené v minulých letech Problem Archives (pro vytvoření představy o náročnosti soutěže). Nahlédnout je možno i do ACM archivu finálových úloh Problem Resouces Baylorské university v Texasu.
Podmínky účasti v soutěži (platné do r. 2010)

Účast studentů ZČU v soutěži CTU Open Contest (tzv. české kolo):
Soutěž je určena především studentům FAV. Soutěžit mohou ti, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:
Výběrové kolo se bude konat pouze při větším počtu zájemců (termín - konec května a kriteria - budou upřesněna později), jinak se bude rozhodovat o účasti individuálně s přihlédnutím k dosahovaným studijním výsledkům.
V soutěžním týmu může být i jeden absolvent (nesmí však mít dokončen druhý ročník doktorandského studia). Regionálního kola se nemohou zúčastnit studenti prvního ročníku.

Přihláška do soutěže CTU Open Contest (platné do r. 2010)

Máte-li vážný zájem o účast v soutěži, pošlete e-mail, který bude obsahovat tyto informace:

Kontakt:
Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D., KIV, FAV, ZČU
tel.: 377632425 , objekt CTPVV, 3.p., UC359, e-mail: netrvalo@kiv.zcu.cz