Přibližný plán přednášek z PT

2020/2021

1.      Úvod, organizace přednášek a cvičení, plán přednášek a cvičení. Základy OOP návrhu. Fólie : principy OOP, dědičnist_polymorfismus.  Základy UML (Diagram tříd a objektů)  fólie, článek.

2.     Datová struktura graf (opakování), algoritmy nejkratší cesty (základní algoritmus, Dijkstra, Belman-Ford, Floyd-Warshal) fólie

3.     Grafové algoritmy II – nejlevnější kostra, toky v sítích, souvislost v grafu

4.      Stromové struktury (Avl,Red-Black) fólie1fólie2, aplet redblack, AVL_aplet,

5.      Stromové struktury II ( B-strom), fólie3  Btree_aplet, Btree, alternativa k vyváženým stromům – Skip List, fólie demo applet .

6.      Hash tabulky, vyhledávání v tabulkách. fólie.

7.      Algoritmy zpracování textů I. - vyhledávání podřetězců (BF, KMP, Boayer-Moore algoritmus, Rabin-Karp algoritmus ). fólie

8.      Algoritmy zpracování textu II. - datová struktura Trie, LCS, SCS - algoritmus, porovnávání řetězců, edit distance, vzdálenost mezi stromy. fólie

9.      Komprese dat I. komprese textů (RLE, Huffman,Aritmetické kódování, LZW). fólie 

10.  Komprese dat II. (JPEG,waveletová, fraktálová komprese). fólie, program 

11.  Složitost a řešitelnost úloh fólie, řazení dat v lineárním čase (bucket sort, radix sort) fólie. Mediány, statistiky n-tého řádu. fólie

12.  Kombinatorické algoritmy - generování n-tic, permutací, kombinací  fólie, programy_v_javě

13.  Zabezpečení dat- úvod do kryptografie, základní algoritmy. fólie

 

Informace o zkoušce (témata, průběh a hodnocení)

Příklad zkouškové písemky.

Semestrální práce kombinované studium

 

 

Výsledky zkoušek jsou dispozici  na portálu v sekci courseware – PT – Zkoušky a Testy