Projektování distribuovaných systémů (PDS) 2003/2004

Tato stránka obsahuje studijní materiály k předmětu PDS

Výsledky zkou±ky z 26.5.05.

Odkaz na materiály o Javě

Tématické okruhy ke zkou±ce z PDS

Uvedený přehled odpovídá tématům části Prostředky distribuovaných systémů státní závěrečné zkou±ky z předmětu

Architektury distribuovaných systémů

Materiály ke studiu.

10GB Ethernet

Základní popis je uveden v manuálu na 10GB Ethernet od 10 Gigabit Ethernet Alliance (10GEA).
Tato aliance zahrnuje i skupinu IEEE 802.3ae, která vyvíjí standard.
Definitivní popis je uveden v materiálu z května 2002.

JAVA Network Programming:

Java je jistě velmi zajímavý jazyk, obsahující nejen prostředky pro grafická okénka, ale i pro sí¶ování.

Pokud si chcete zkusit výuku jazyka Java, pak si prohlédněte následující odkazy. Ten první pova·uji za velmi zdařilý, i kdy· někdy trochu rozvleklý.

Základní informace o I/O stream v Javě

Jsou zde zařazeny i materiály o sí¶ovém programování v Javě.

Advanced Software Engineering

JGuru RMI