Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2018/2019

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Rozhraní pro administraci aplikace s možností injekce chyb

Motivace:
V 2017/18 je řešena DP s názvem "Aplikace s možností injekce chyb pro ověřování kvality testů". Tato DP se velmi úspěšně vyvíjí ve verzi webové aplikace v JSP. Aplikace UIS (University information system) je pseudorealistická netriviální aplikace a od ledna 2018 již funguje ve své korektní verzi. Paralelně s ní je již připravena další aplikace pro injekci chyb do UIS. Pro aplikaci UIS již existují stovky automatizovaných jednotkových a funkcionálních testů. Na konci května 2018 bude aplikace UIS poskytnuta testerům ze spřátelených pracovišť k připomínkování. UIS bude používána pro výukové a trénikové aktivity budoucích testerů.
Tento systém je třeba zpřístupnit odborné veřejnosti a dále jej rozvíjet. A to i podle ohlasů budoucích uživatelů.

Zadání:

  1. Seznamte se s existující testovací aplikací UIS a všemi souvisejícími systémy včetně všech chybových modulů. Dále se seznamte s požadavky a způsoby zveřejňování SW projektů.
  2. Navrhněte koncepční rozšíření stávající aplikace UIS o chybějící moduly či funkčnosti. Dále navrhněte základní strukturu webových stránek pro celý projekt.
  3. Implementujte webové stránky projektu pomocí současných technologií a začleňte je do stránek výzkumné skupiny.
  4. Navržené moduly implementujte a současně s tím připravte automatizované testy pro jejich validaci.
  5. Připravte sadu smysluplných poruchových klonů aplikace UIS, které budou využívat možností nově vytvořených modulů. Každou z těchto sad otestujte a následně zveřejněte.

Cílový operační systém: není podstatný, aplikace bude ve webové podobě v JSP, moduly v Javě

Jazyk a technologie: XML, JSON, SQL, Java, JSP, HTML5, CSS a další

Charakter práce: Analytická a programátorská a testovací. Řešit lze na vlastním PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby.

Diplomant: Jakub Šmaus


Poslední změna: 11.6.2018
Pavel Herout