Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2011/2012

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Rozvrh hodin na mobilních zařízeních

Motivace: V současné době stále více studentů používá „chytrý“ telefon s přístupem na internet k synchronizaci a správě kontaktů, dokumentů, kalendáře apod. Kromě zmíněných aktivit běžný student každodenně využívá rozvrh hodin. Bohužel na malých mobilních zařízeních (mobilní telefon, PDA) chybí aplikace, která by on-line a volitelně off-line zobrazovala rozvrh hodin, detaily jednotlivých rozvrhových akcí apod. V současné době je v zásadě možné rozvrh hodin zobrazit on-line pomocí webového prohlížeče a off-line pomocí PDF dokumentu. Vedle těchto hlavních možností již existují ještě další aplikace umožňující zobrazit rozvrh. Všechny uvedené způsoby mají své nevýhody z pohledu uživatele malých mobilních zařízení.

Nevýhodami webového prohlížeče je nutnost být připojen k síti (on-line), dále ne zcela optimální vzhled portálových www stránek v mobilním prohlížeči, nutnost postupného proklikávání několika stránek a v neposlední řadě samotná rychlost načítání.
Použití PDF dokumentu také není příliš vhodné, neboť je potřeba mít v mobilním zařízení PDF čtečku, přičemž rychlost jejího spouštění není příliš velká. Navíc je PDF dokument prohlížen off-line, což znamená, že při změně rozvrhové akce je nutno stáhnout aktuální verzi PDF dokumentu. To představuje opět nutnost několika postupných kroků, stejně jako v případě použití webového prohlížeče.
V současné době existuje několik málo poměrně neznámých aplikací použitelných pro zobrazení informace o rozvrhu. Jejich společná zásadní nevýhoda je, že dokáží zobrazit informace o jedné rozvrhové akci. To znamená, že uživatel musí postupně (jednorázově) zadat údaje o všech rozvrhových akcích, což není příliš uživatelsky přívětivé chování.

Vzniká tak požadavek na vytvoření aplikace pro mobilní telefon, která by po zadání pouze studentova osobního čísla získala on-line ze serveru portal.zcu.cz potřebná data celého rozvrhu a přehledně je zobrazila. Tato data je vhodné ukládat, aby pro pozdější opětovné zobrazení nebyl potřeba přístup k internetu, tj. bylo možné okamžité off-line zobrazení. Samozřejmě, že v případě změny jakékoliv rozvrhové akce je vždy možno znovu jednoduše načíst aktuální verzi rozvrhu.

Protože aplikaci rozvrhu pod Portálem využívá několik dalších univerzit v ČR, lze předpokládat, že se navrhovaná aplikace může rozšířit i za hranice ZČU.

Zadání:

  1. Seznamte se s nejčastěji používanými platformami mobilních zařízení. Zvolte jednu z platforem a prostudujte možnosti programování pro mobilní zařízení na této platformě.
  2. Popište získávání dat pomocí webových služeb z portal.zcu.cz.
  3. Navrhněte aplikaci, která umožní po zadání pouze osobního čísla studenta zobrazení jeho aktuálního rozvrhu. Aplikace musí být schopna i práce off-line. Základními kriterii návrhu aplikace budou uživatelská přívětivost a rychlost zobrazení rozvrhu.
  4. Navrženou aplikaci zrealizujte na zvolené platformě a důkladně otestujte na několika různých mobilních zařízeních.

Cílový operační systém: bude zvolen po analýze

Jazyk a technologie: objektově orientované prostředky, XML

Charakter práce: programování; práci je možné zpracovávat na domácím PC

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby s vysokým důrazem na detaily.

Diplomantka: Veronika Dudová


Poslední změna: 12. 4. 2011
Pavel Herout