Zadáno

Diplomová práce č. 1 a č. 2 - pro 2001/2002

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Injekce poruch do modelu TTP/C1 clusteru a vyhodnocování výsledků

Motivace: V rámci projeku Evropské Unie IST - 1999 - 10748 FIT -- Fault Injection for TTA byl na KIV vytvořen model TTP/C1 clusteru. Nad tímto modelem byla připravena jednoduchá aplikace sinové vlny a jednoduchý injektor poruch, který má za úkol ověřit funkčnost modelu. V současné době (po mnoha testech) je již model považován za verifikovaný a bude následovat fáze skutečného testování odolnosti TTP/C1 clusteru proti poruchám.
Protože se předpokládá provedení několika set tisíc simulačních experimentů (dále jen testů), je nutné pro tuto činnost vytvořit takovou programovou podporu, aby tyto testy mohly být relativně snadno připraveny podle pozdějších zkonkretizovaných podmínek a výsledky testů pak snadno vyhodnoceny. To znamená připravit:

 1. Program, který bude generovat parametrické soubory pro jednotlivé testy. Bude snadno ovladatelný pomocí grafického uživatelského rozhranní.
 2. Injektor poruch, který bude pracovat na základě parametrického souboru z bodu 1.
 3. Program, který vyhodnocuje výsledky jednotlivých testů.
 4. Program, který minimalizuje poruchové proudy.
 5. Program, který provádí statistické vyhodnocování.
 6. Podle upřesnění pravděpodobně i vizualizační program stavu jednotlivých nodů TTP/C1 clusteru, které jsou pod poruchami..
 7. Další blíže nespecifikované množství jednodušších konverzních programů pro převod poruchových proudů do formátů akceptovaných našimi partnery v projektu.

Zadání:

 1. Detailně se seznámit se simulačním nástrojem C-Sim a modelem TTP/C1 clusteru.
 2. Postupně programovat výše zmíněné programy.

Očekávané problémy nebo pro diplomovou práci neobvyklé věci:

 1. Zadání nemůže být v současné době stanoveno definitivně, protože projekt je mezinárodní a postup dalších prací se každého čtvrt roku detailně upřesňuje v závislosti na výsledcích ostatních řešitelských týmů.
 2. Výsledky práce jsou porovnávány s výsledky ostatních týmů, tj. v žádném případě nepřichází v úvahu možnost nějaké výsledky "ošidit".
 3. Práce je termínovaná -- každého čtvrt roku musí být k dispozici stanovené výsledky.
 4. Na práci se musí začít pracovat nejpozději začátkem dubna 2001, tj. 14 měsíců před odevzdáním diplomové práce.
 5. Podstatná část práce musí být funkční začátkem října 2001.
 6. Předpokládá se minimálně týdenní práce v zahraničí, pravděpodobně na Technické univerzitě ve Vídni.
 7. Diplomová práce bude psána v angličtině.

Cílový operační systém: Win NT

Jazyk: C a C++

Charakter práce: Programátorská práce v mezinárodním vědeckém týmu.

Vhodné pro: Dva studenty, kteří jsou schopni týmové spolupráce. Je požadováno striktní dodržování termínů a velká pečlivost.


Poslední změna (Last update): 26. 3. 2001
Počet přístupů od (Number of accesses since:) 26. 3. 2001:

Pavel Herout