Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2014/2015

Zadání pro studijní obor: Informační systémy

Název: Srovnání možností statických analyzátorů zdrojového kódu

Motivace: V současné době existuje několik nástrojů pro statickou analýzu zdrojového kódu v Javě. Tyto nástroje jsou většinou široce konfigurovatelné a existují i jako pluginy do používaných vývojových prostředí. Dále se mohou odlišovat možnostmi spuštění, rozsahem jejich API, frekvencí aktualizací atp.

Cílem práce je připravit podmínky multikriteriálního hodnocení a pomocí něj porovnat alespoň tři z dostupných nástrojů.

Kriterium pro výběr nástrojů, jenž postoupí srovnávání, je jejich aktuálnost, dále musí být v kategorii freeware nebo public domain softwaru a pak též možnost spuštění jako samostatný program či task v Ant/Maven.

Závěrem práce bude doporučení, jaký z těchto nástrojů je vhodné použít zejména ve výuce v bakalářském stupni studia.

Zadání:

  1. Seznamte se s problematikou statické analýzy kódu a minimálně se třemi nástroji, které tuto analýzu provádějí.
  2. Ze zdrojových kódů dodaných školitelem vyberte vhodnou testovací podmnožinu tak, aby zahrnovala co nejvíce potenciálně analyzovatelných problémů.
  3. Testovací množinu prověřte zvolenými nástroji a výsledky přehledně zobrazte.
  4. Připravte multikriteriální hodnocení, jaké problémy jsou nejčastější a/nebo nejzávažnější, a následně doporučení, jakým nástrojem by měly být prověřovány.

Cílový operační systém: není podstatný, zdrojové kódy v testovací množině budou napsány v Javě

Jazyk a technologie: Java

Charakter práce: Experimentální. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Student, který je schopen experimentální práce.

Bakalář: Matěj Rajtr


Poslední změna: 8. 10. 2014
Pavel Herout