Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2007/2008

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Modulární systém programové podpory při vyhodnocování studentských prací

Motivace: Na KIV je vyvíjen programový systém umožňující výběr, vyhodnocování a zveřejňování výsledků studentských prací. Jedná se o práce, respektive programy, studentů prvního ročníku, tedy nepříliš složité programy, kterých je však velké množství.
Princip je, že všichni studenti vytvářejí stejné programy (podle jednotného zadání). Každý student má vytvořit asi 20 takovýchto programů za semestr. Je zřejmé, že pro výběr a ověření správné funkčnosti těchto programů je nutné mít nějakou formu počítačové podpory, protože pro stovky studentů v prvním ročníku by bylo "ruční" zpracování neúměrně časově náročné.
Kromě výběru a ověření funkčnosti je také nutno zkoumat případné shody programů jednotlivých studentů navzájem, protože anonymní systém odevzdávání a vyhodnocování by nahrával případnému plagiarismu.
Velmi důležitou funkcí systému je též způsob zveřejňování výsledků, ať již souhrnných, tak i detailních a archivace studentských řešení.
Minoritní, avšak též užitečnou funkcí, jsou automaticky generované grafy, které dávají vyučujícím okamžitý přehled o stavu studentských prací.

Celý vytvářený programový systém je nutné provázat se systémem Courseware a dalšími systémy, např. validačním serverem.

Protože o prototyp takovéhoto systému projevily zájem i partnerské univerzity, je třeba, aby vyvíjený systém nebyl monolitický, ale naopak měl modulární strukturu. To umožní použití jeho částí i v prostředí jiných univerzit.

Cílem práce je vytvořit modulární programový systém, který bude maximálně usnadňovat manipulaci s velkým množstvím studentských programů.

Zadání:

  1. Seznamte se s projektem Courseware a zejména s jeho portletem pro odevzdávání studentských prací. Dále se seznamte s možnostmi validačního serveru spolupracujícího s odevzdávacím portletem. Prostudujte též možnosti poskytované knihovnou JGraph.
  2. Navrhněte vhodnou modulární strukturu celého systému se zřetelem na možnosti separace jednotlivých modulů. Rovněž navrhněte vhodné datové struktury pro přípravu dat a pro ukládání výsledků, včetně všech potřebných konfiguračních souborů.
  3. Zrealizujte modulární programové vybavení v jazyce Java, pomocí něhož se na základě informací z konfiguračních souborů budou poloautomaticky zpracovávat a archivovat odevzdané studentské programy.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk a technologie: XML, JAXB, Java, JGraph

Charakter práce: Programování v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost spolupráce s cvičícími základních programátorských předmětů.

Bakalář: Michal Vodička

Poslední změna: 5. 2. 2008
Pavel Herout