Úvod

 

Metody inference

 

Indukce

 

Dedukce

Hilbert

Gentzen

Gramatiky

 

Zpětné a přímé řetězení

 

Redukce

 

Heuristiky

 

Analogie

 

Nemonotónní usuzování, defaulty

 

Abdukce, generování

Aplikace inference

 

Systolické systémy

 

Expertní systémy

 

Počítačové vidění

 

Zpracování přirozeného jazyka

 

Neuronové sítě

 

Teorie her

Splnitelnosta a platnost formule

 

Literatura