Nadpis
Řetězcové kódy

Z obrázku je patrný princip Freemanova řetězcového kódu. Všimněte si, že strukturní popis číslice "2" bude stejný, ať je číslice malá nebo velká, široká či úzká. Popis dvojky je stále: 1+ 0+ 7+ 6+ 5+ 6+ 0+, kde znak "+" znamená, že značka se může vyskytnout libovolněkrát, minimálně však jednou.

Princip Freemanova řetězcového kódu