Nadpis
Obraz objektu a obrazový prostor

Pokud si vektory příznaků představíme jako body v obecně n-rozměrném prostoru, pak tento prostor nazýváme obrazovým prostorem a části tohoto prostoru, které reprezentují klasifikační třídy, vzniknou rozkladem tohoto obrazového prostoru na podprostory.

Rozklad obrazového prostoru na podprostory

Při vhodném výběru příznaků je podobnost objektů v rámci jedné třídy vyjádřena blízkostí jejich obrazů v obrazovém prostoru. Obrazy jedné třídy vytváří shluky, které od sebe můžeme oddělit rozdělující nadplochou.