Nadpis
Kritérium minimální chyby IV

Pomocí aposteriorních pravděpodobností stanovíme rozhodovací pravidlo podobné rozhodovacímu pravidlu diskriminační funkce. Vektor x zařadíme do takové třídy r, pro kterou platí

Rozhodovací pravidlo

Pravděpodobnost chybného zařazení do třídy při klasifikaci pomocí aposteriorních pravděpodobností je mnohem menší, než při klasifikaci pouze podle apriorních pravděpodobností, jak je ukázáno například v [Kotek93].


Podívejte se také na příklad rozpoznávání značek morseovy abecedy, kde jsme Bayesův klasifikátor použili.