Nadpis
Kritérium minimální chyby III

Pravděpodobnost (tzv. aposteriorní pravděpodobnost), že vektor příznaků x patří do třídy s identifikátorem r , je dána vztahem

Bayesův vztah

Graf ukazuje úlohu s jediným příznakem. Při dvou příznacích je grafem aposteriorních pravděpodobností plocha v trojrozměrném prostoru.

Podmíněné hustoty pravděpodobnosti