Nadpis
Program a prohlížeče

Tyto stránky jsou napsány v jazyce HTML a můžete je prohlížet libovolným prohlížečem.

Aby Vás učení více bavilo začlenili jsme do těchto stránek nejrůznější multimediální prvky. Pro nejlepší multimediální zažitek Vám důrazně doporučujeme prohlížeč Internet Explorer 4.0. V ostatních prohlížečích (jako například Nestcape Navigator) sice o žádné podstatné informace nepřijdete, ale učení pro Vás nebude tak zábavné.

Pokud jste vyznavači textově orientovaných prohlížečů, jako např. Lynx, tak vás musím zklamat úplně. Bez možnosti prohlédnout si obrázky a grafy nemá smysl program spuštět.