Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní technikyZCU logo
Ondřej Rohlík
1999