Hodnocení semestrální práce ()

Chyba      Nesprávné osobní číslo
Student s takovým osobním číslem v databázi neexistuje, a tudíž nelze vypsat hodnocení jeho semestrální práce. Pokud jde o Vás a/nebo jste přesvědčen(a), že se jedná o chybu, kontaktujte, prosím, vyučujícího...