Počítačové architektury & diagnostika 2018

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Hotel Churáňov  5. – 7. 9. 2018

Termíny

Zaslání příspěvků k recenzi 22. 6. (prodlouženo do 9.7.)
Vypracování recenzí 27. 7.
Registrace účastníků 27. 7.
Zaslání finální verze příspěvků 17. 8.
Platba vložného 17. 8.