Počítačové architektury & diagnostika 2018

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Hotel Churáňov  5. – 7. 9. 2018

Kontakt

Vlastimil Vavřička vavricka@kiv.zcu.cz +420 377 632 415
Karel Dudáček dudacek@kiv.zcu.cz +420 377 632 417
Helena Ptáčková ptackova@kiv.zcu.cz +420 377 632 463

Poštovní kontakt:

Katedra informatiky a výpočetní techniky
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Czech Republic