Počítačové architektury & diagnostika 2013

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Teplá  9. – 11. 9. 2013

Termíny

Zaslání příspěvků k recenzi 21. 6. 2013
Vypracování recenzí 19. 7. 2013
Registrace účastníků 2. 8. 2013
Platba vložného 16. 8. 2013
Zaslání finální verze příspěvků 16. 8. 2013
Konání semináře 9. - 11. 9. 2013

Příspěvky se odevzdávají systémem EasyChair.