Počítačové architektury & diagnostika 2013

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Teplá  9. – 11. 9. 2013

Kontakt

Vlastimil Vavřička vavricka@kiv.zcu.cz +420 377 632 415
Karel Dudáček dudacek@kiv.zcu.cz +420 377 632 417
Helena Ptáčková ptackova@kiv.zcu.cz +420 377 632 463

Poštovní kontakt:

Katedra informatiky a výpočetní techniky
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Czech Republic