Počítačové architektury & diagnostika 2013

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Teplá  9. – 11. 9. 2013

Úvod

V Teplé, v hotelu Klášter Teplá (mapa) pořádá Západočeská univerzita 11. ročník česko-slovenského odborného semináře zaměřeného na návrh a diagnostiku elektronických obvodů a systémů. Seminář navazuje na předchozí ročníky, Milovy ve Žďárských vrších (PAD'12), Stará Lesná (PAD'11) a další. Následující PAD'14 se bude konat v údolí Jizery, Nedaleko Turnova.

Cílem semináře je vytvořit neformální prostředí, kde se budou doktorandi informovat o výsledcích své práce formou příspěvku ve sborníku a ústní prezentace. Prezentace je následována tvůrčí diskusí s fórem školitelů a doktorandů. Příspěvky jsou recenzované a po prezentaci recenzent příspěvku vede diskusi.

Doktorand může získat zpětnou vazbu k své práci. Samozřejmostí je navázání neformálních i profesionálních vztahů s lidmi z jednotlivých pracovišť ČR a SR.

Nejlepší práce jsou hodnocené podle zaměření a kvality pro každý ročník doktorského studia a jsou oceněné cenou Prof. J. Hlavičky

Příspěvky se odevzdávají systémem EasyChair.