Počítačové architektury & diagnostika 2007

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Srní  17. – 19. 9. 2007

Úvod

V Srní, na okraji šumavských lesů v hotelu Vydra (mapa) pořádá Západočeská univerzita 5. ročník česko-slovenského odborného semináře zaměřeného na návrh a diagnostiku elektronických obvodů a systémů. Seminář navazuje na předchozí ročníky v Papradnu (PAD'06), Lázních sedmihorky (PAD'05), Moravanoch nad Váhom (PAD'04) a Zvíkově (PAD'03).

Cílem semináře je vytvořit neformální prostředí, kde se budou doktorandi informovat o výsledcích své práce formou příspěvku ve sborníku a ústní prezentace. Prezentace je následována tvůrčí diskusí s fórem školitelů a doktorandů. Příspěvky jsou recenzované a po prezentaci recenzent příspěvku vede diskusi.

Doktorand může získat zpětnou vazbu k své práci. Samozřejmostí je navázání neformálních i profesionálních vztahů s lidmi z jednotlivých pracovišť ČR a SR.

Nejlepší práce jsou hodnocené podle zaměření a kvality pro každý ročník doktorského studia a jsou oceněné cenou Prof. J. Hlavičky