GRIFO 2013

 Partnerem setkání je Platforma informačních technologií.


Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Západočeské univerzity v Plzni

pořádá

GRIFO 2013

 

setkání fakult se zaměřením v oblasti
informačních a komunikačních technologií
technických vysokých škol a univerzit v ČR a SR

v Plzni ve dnech 15. a 16. 10. 2013

 

Termín ukončení registrace je 12.9.2013.

 

 
pit