Softwarové inženýrství
a spolehlivost

Výpočetní technika
a počítačové sítě

Distribuované systémy

Prof. Jiří Šafařík

Vestavěné systémy,
specializovaný HW
a počítačové sítě

Doc. Vlastimil Vavřička

Medicínská informatika

Neuroinformatika

Doc. Roman Mouček

Počítačová grafika
a vizualizace dat

Geometrické algoritmy
a modely

Prof. Ivana Kolingerová

Zpracování přirozeného jazyka
a dolování dat

Text-Mining

Prof. Karel Ježek
Aktualizováno 2022-05-31 08:32:03