Výzkum

Konference a semináře pořádané katedrou

WSCG

Mezinárodní konference počítačové grafiky, vizualizace a počítačového vidění

TSD

Mezinárodní konference zabývající se automatickým zpracováním textu, řeči a dialogu pomocí počítače

PAD

Česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia "Počítačové architektury & diagnostika"

GRIFO

Setkání fakult se zaměřením v oblasti informačních a komunikačních technologií technických vysokých škol a univerzit v ČR a SR