Navazující

Softwarové inženýrství

Softwarové inženýrství je disciplína zabývající se metodami a nástroji pro systematický přístup k vývoji softwarových produktů a systémů. Její význam roste s tím, jak se stále složitější software stává podstatnou součástí mnoha věcí, na jejichž fungování spoléháme každý jednotlivě i jako celá společnost – od doporučení vhodné restaurace na mobilním telefonu v kapse přes platby faktur v elektronickém bankovnictví až po bezproblémové řízení letecké dopravy nad kontinentem.

ININ SWI SW

Umíme se s kolegy bankéři, dispečery, lékaři či hoteliéry dohodnout, co vlastně takový software má umět? Dokážeme ho dodat k používání včas a bez nadbytečných nákladů, přestože k tomu potřebujeme spolupráci odborníků z několika zemí? Využíváme ty nejlepší technologie a algoritmy, které existují? Můžeme zaručit, že se na jeho funkčnost, výkon a bezpečnost lze spolehnout? – Toto jsou otázky, které řeší softwaroví inženýři. A toto jsou také témata, která jsou těžištěm inženýrského studia softwarového inženýrství na FAV ZČU.

Cílem oboru Softwarové inženýrství, jehož struktura a obsah jsou od roku 2015 výrazně inovovány, je dát jeho studentům trvalé fundamentální znalosti i aktuální praktické dovednosti pro analýzu, návrh a tvorbu komplexních a přitom spolehlivých softwarových systémů. Skladba oboru navazuje na základ obecných informatických znalostí z bakalářského stupně a vychází jak z dlouhodobých zkušeností z praxe a výzkumu členů katedry informatiky a výpočetní techniky, tak z mezinárodních doporučení Software Engineering Body of Knowledge.

Co budete studovat?

Studium tvoří dvě množiny předmětů. Jednou je společná osa povinných a volitelných předmětů z oblastí metodik vývoje software, technologií informačních systémů, programování na systémové úrovni a fundamentálních matematických disciplin. Jejím vyústěním jsou státní zkoušky Systémové programování a Vývoj softwarových systémů.  Druhou množinou jsou předměty z oblasti specializace, kterou si studenti volí na počátku studia: tvorba spolehlivých softwarových systémů, vedoucí na státní zkoušku Softwarové architektury, nebo zpracování přirozeného jazyka, vedoucí na státní zkoušku stejného názvu.

ININ SWI struktura

 

 

 

 

 

 

 

 

Softwarový inženýr

Tvorba spolehlivých softwarových systémů v rámci specializace "Softwarový inženýr" obsahuje předměty zaměřené na pochopení softwarových architektur – struktur a technologií, z nichž jsou vytvářeny komplexní softwarové systémy – a metod pro analýzu a ověřování jejich správnosti, výkonnosti a spolehlivosti. Tato specializace umožňuje dvojí doporučený průchod, buď zaměřený na praktické technologie a nástroje nebo akcentující leading edge výsledky výzkumu.

Zpracování přirozeného jazyka

Zpracování přirozeného jazyka je specializace zaměřená na poznání a využití metod, technologií a nástrojů pro zpracování a analýzu velkých objemů dat, zejména málo strukturovaných (web, sociální sítě, datové sklady). Velký důraz je kladen také na algoritmy strojového učení, jejichž použití nahradí množstí manuální práce. Absolvent tak získá unikátní expertízu v dynamicky se rozvíjejí oblasti, jejíž znalost představuje nespornou konkreční výhodu na trhu práce a zároveň umožňuje nastartovat slibnou vědeckou kariéru.

Jak studium vypadá?

Studium obsahuje, kromě klasicky vedených předmětů, významný podíl týmově a projektově orientované práce. Složitější, často velmi prakticky užitečná zadání, lze řešit v rámci více předmětů zároveň (např. ASWI+DB2, PIA+ZIM) a získat tak lepší představu o souvislosti jednotlivých disciplín. 

Mnoho témat samostatných prací a projektů, včetně diplomových prací, je zadáváno a vedeno ve spolupráci s partnerskými firmami. Tyto formy dávají příležitost během studia poznat různá prostředí a zkušenosti z praxe pro ty, kdo se chtějí profilovat jako profesionální softwaroví inženýři. Studentům jsou ale k dispozici také povinné i volitelné předměty zaměřené na získání hlubokých a velmi specializovaných znalostí (VINF, ANLP, OSESW).  Ty dávají příležitost podílet se na výzkumných projektech vedených členy katedry, a profilovat se jako analyticky a výzkumně zaměřený absolvent.

Struktura oboru a univerzitní podpora (ECTS Label) podporuje mobilitu studentů v rámci programu Erasmus a obdobných schemat.

Jaké je uplatnění absolventů?

Široké spektrum oboru Softwarové inženýrství zaručuje uplatnění v celé řadě profesí v IT oblasti, kde mají absolveni na starosti tvorbu komplexních softwarových produktů či jejich inovací. Hlavními pracovními pozicemi našich absolventů jsou: