Doktorské

Finanční stránka studia

 Průměrný příjem studenta se skládá ze státního stipendia, příspěvku katedry, odměn za dosažené a publikované výsledky, za výuku, případně další zásluhy.

 

Řádně studující doktorandi s dobrými výsledky mívají v průměru 15-20tis měsíčně “čistého”, bez přivýdělků.